Importanta auditului si evaluarii de mediu

Importanta auditului si evaluarii de mediu

audit si evaluare de mediu

Auditul de mediu este o evaluare independenta, cuprinzatoare si documentata a respectarii protectiei mediului de catre o societate comerciala, precum si activitati adiacente privind cerintele, standardele si reglementarile Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului, precum si pregatirea recomandarilor pentru imbunatatirea acestor activitati.

Scopul auditului de mediu este acela de a sprijini entitatile economice in determinarea politicii lor de mediu, formarea prioritatilor pentru implementarea masurilor (inclusiv a celor preventive) ce vizeaza respectarea cerintelor de mediu stabilite, precum si crearea unui mecanism de implementare si de reglementare eficienta a managementului de mediu, pentru a obtine autorizatia de mediu.

Principalele obiective ale efectuarii unui audit de mediu sunt

  1. fundamentarea strategiei de mediu si a politicii intreprinderii;
  2. determinarea prioritatilor in planificarea activitatilor de protectie a mediului ale intreprinderii si identificarea de oportunitati suplimentare pentru implementarea acesteia;
  3. verificarea conformitatii de catre o entitate comerciala cu legislatia de mediu;
  4. imbunatatirea eficientei reglementarii impactului unei societati comerciale asupra mediului;
  5. reducerea riscului de urgenta legat de poluarea mediului.

Obiectul auditului de mediu il reprezinta activitatile economice, dar si alte activitati, inclusiv cele din trecut, asociate cu impactul asupra mediului, elementelor naturale, precum si rezultatele acestor activitati.

In prezent, auditul de mediu, fiind in principal o procedura voluntara, este utilizat pe scara larga de catre intreprinderi si investitori privati pentru a obtine o evaluare obiectiva a aspectelor de mediu ale unei intreprinderi.

La efectuarea unui audit de mediu, gradul de conformitate al procesului, natura activitatii, procedurii, produselor si sistemului de management este verificat in functie de anumite criterii – cerinte de mediu, indicatori cantitativi sau calitativi stabiliti prin acte juridice si alte documente de reglementare ale institutiilor de stat, special autorizate in domeniul protectiei mediului.

Parti distincte a auditului de mediu, evaluarile de mediu sunt necesare pentru a determina admisibilitatea implementarii proiectelor si pentru a preveni posibilele efecte adverse ale diverselor activitati asupra mediului si consecintele sociale, economice sau de alta natura. Autorizatia de mediu se acorda in urma unor astfel de evaluari de mediu.

Analiza de mediu este cel mai important element al managementului de mediu in proiectarea si constructia de noi instalatii de productie, in functionarea intreprinderilor ca subiecte de management de mediu, in gestionarea instalatiilor existente, in luarea deciziilor privind gestionarea activitatilor de protectie a mediului, in evaluarea eficacitatii masurilor de protectie a mediului, in stimularea economica pentru mentinerea calitatii normative a mediului, in compensarea daunelor cauzate de incalcarea acesteia, in asigurarea de mediu si in multe alte cazuri. O evaluare de mediu este efectuata in raport cu orice tip de activitate planificata, in toate fazele, etapele si directiile sale.

Specialistii de la Envirocons sunt experimentati si competenti, cu o educatie speciala si cu o experienta solida in domeniul de consultanta in protectia mediului. Recomandarile si sugestiile de audit vor ajuta la stabilirea corecta a prioritatilor, la prezentarea liniilor directoare pentru dezvoltarea intreprinderii, raportul de audit stand la baza formarii strategiei si politicii de mediu a intreprinderii, precum si la obtinerea autorizarii de mediu.