Rolul mass media în viaţa socială

mass media în viaţa socială

Rolul mass media în viaţa socială

Dezvoltarea conceptului de mass-media în epoca tehnologiei digitale este un element cheie pentru generarea efectelor pe care mesajele oferite publicului le impun societății.

Mass-media construiește modele și valori culturale pe care le transmite sub formă de subiecte și știri generale sau locale. Influența instrumentelor mass-media s-a impus prin manifestările sale cele mai cunoscute: radio, televiziune, presă scrisă, apoi din ce în ce mai mult prin media online și internet.

Există anumite efecte generate de sistemele mass media.

Mesajele sunt concepute şi distribuite prin sisteme dinamice şi pe scară largă. Mesajele media sunt transmise unei mulțimi și nu unor individualități. Tehnica reproducerii şi distribuirii neutre are ca scop maximizarea receptării mesajelor şi controlarea reacţiei la nivel colectiv. Structurile de grup sau sociale au un rol cvasi inexistent, iar legăturile dintre mass media şi individ sunt de cele mai multe ori directe.

Sistemele mass media generează o influenţă profundă asupra societăţii şi culturii contemporane.

Expunerea la diversele mesaje media, sub forme ca radioul, presă scrisă sau televiziune, determină receptarea şi ulterior posibila acceptare a mesajelor. Orice mesaj mass media difuzat, şi acceptat favorabil de public, constituie un argument pentru modelul stimul-răspuns. Mesajele media clădesc practic realitatea socială, influenţează capacităţile de judecată ale persoane și definesc apartenenţa acesteia la un anumit segment de public divers din societate.

Pentru procesul de influență există patru funcții de baza: adaptare, cognitivă, de exprimare a personalităţii şi funcția ego-defensivă, fiind expresii ale motivaţiilor psihologice şi ale nevoilor individului.

Funcţia de adaptare este creată de elemente sau componente specifice, una pozitivă care oferă gratificaţii, și una negativă care e generatoare de disconfort şi decepţii. Această funcție este un indicator pentru gradul de adaptare la mediul social al individului. Funcția cognitivă este consemnată prin sensul generat la nivelul concepţiei publice, dar şi în ceea ce priveşte raţiunea de percepție a unui mesaj. Funcţia de exprimare a personalităţii reprezintă adaptarea la o serie de valori acceptate în plan social. Funcția de tip ego-defensiv presupune promovarea imaginii de sine, prin care orice persoană va încerca să îşi dezvolte o imagine adaptată la sistemele de valori acceptate în viaţa socială.

Sistemele mass-media influențează diverse categorii de public. Noile tehnologii digitale au avut în ultimele decenii o expansiune uriașă, accentuând procesele interactive din era digitala. Epoca definită a spaţiului cibernetic este dominată de interacţiune, iar viaţa noastră depinde în mare măsură de modul în care utilizăm noile tehnologii.